HZ. MUHAMMED MUSTAFA ( S.A.S ) RESMİ KABRİ ŞERİFİ                                                      


       Oniki İmâm Kimlerdir?

Oniki İmâm sırasıyla şunlardır:

Birinci İmâm : Hz.İmâm Ali (Hz.Peygamber’in amca oğlu ve damadı)

İkinci İmâm : Hz.İmâm Hasan (Hz.İmâm Ali’nin oğlu)

Üçüncü İmâm : Hz.İmâm Hüseyin (Hz.İmâm Ali’nin oğlu)

Dördüncü İmâm : Hz.İmâm Zeynel Âbidin (Hz.İmâm Hüseyin’in oğlu)

Beşinci İmâm : Hz.İmâm Muhammed Bâkır (Hz.İmâm Zeynel Âbidin’in oğlu)

Altıncı İmâm : Hz.İmâm Câfer’üs Sâdık (Hz.İmâm Muhammed Bâkır’ın oğlu)

Yedinci İmâm : Hz.İmâm Mûsâ-i Kâzım (Hz.İmâm Câfer’üs Sâdık’ın oğlu)

Sekizinci İmâm : Hz.İmâm Aliyy’ür Rızâ (Hz.İmâm Mûsâ-i Kâzım’ın oğlu)

Dokuzuncu İmâm : Hz.İmâm Muhammed Taki (Hz.İmâm Aliyy’ür Rızâ’nın oğlu)

Onuncu İmâm : Hz.İmâm Aliyy’ün Nakî (Hz.İmâm Muhammed Taki’nin oğlu)

Onbirinci İmâm : Hz.İmâm Hasan’ül Askerî (Hz.İmâm Aliyy’ün Nakî’nin oğlu)

Onikinci İmâm : Hz.İmâm Mehdî (Hz.İmâm Hasan’ül Askerî’nin oğlu)
Gaybubet (Sır)

http://balina35.blogcu.com/hz-imam-huseyin-in-sehadetinden-sonrasi_2119266.html 

 

HAK DOST...
28/2/2007 - Hz. Muhammed’in sandukası fotografı 

     

Hz. Muhammed’in sandukası  fotografı
     NEVSAL ELEVLİ Londra

     İslam dünyasının peygamberi Hazreti Muhammed’in gömülü olduğu sandukanın bilinen tek fotoğrafı, İngiltere’nin başkentinde açık artırmayla satışa çıkarılıyor.
     Medine’deki sandukaya ait fotoğrafın, 17 Ekim’de, merkezi Londra’da bulunan Sotheby’s Müzayedeevi’nde satışa sunulacak olmasının, İslam dünyasında infial yaratacağı tahmin ediliyor.
     
     İslama göre yasak ama..
     Yaklaşık 90 bin sterline (203 milyar lira) satılması beklenen fotoğrafın, Medine’nin Suudi kontrolüne geçmeden önce çekildiği belirtiliyor. Uzmanlar, İslama göre ‘yasak’ olan fotoğrafın, Medine Camii’ndeki üst düzey bir görevli tarafından çekilmiş olabileceğini de öne sürüyor. 28 Eylül 2001 Cuma

http://www.milliyet.com.tr/2001/09/28/yasam/yas05.html

 

       

        

 http://hakdost.blogcu.com/hz-muhammed-in-sandukasi-fotografi_2120271.html 


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !